CEAC

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității anul școlar 2022-2023:

Prof. Maranda Demis-Ioan – coordonator comisie
Prof. Oprea Viorica – membru – responsabil platformă
Prof. Mancaș Elena – membru
Prof. Dochia Lenuța – membru
Șuhan Marcel – reprezentant Consiliul Local Liteni
Maniliuc Elena Cristina – reprezentantul Consiliului Elevilor
Uncescu Angelica – reprezentant al Comitetului Părinţilor
Luca Petronela – reprezentant sindicat

Decizie_CEAC_2022-2023

Strategia CEAC an școlar 2022-2023
Strategia_CEAC_2022-2023

Regulament CEAC an școlar 2022-2023
Regulament CEAC 2022-2023