Catedre si comisii

Catedre/comisii metodice:

Catedre:

 • Vornicu Iuliana – Consiliere și orientare, Siliștea + Corni+Roșcani;
 • Oprea Viorica – Consiliere și orientare, clasele V-XII;
 • Tofan Simona – Limba și literatura română;
 • Marleneanu Cerasela Iuliana – Limba engleză/Limba franceză;
 • Țibichi Maria – Matematică;
 • Grigore Adina – Chimie, fizică, biologie (științe);
 • Oprea Viorica – Om și societate
 • Matachi Dan Ilie – Arte;
 • Haidamac Andrei Ștefan – Tehnologii;
 • Tofan Ioan Iulian – Educație fizică;
 • Poenaru Cristina – Învățământ clasa I + II și Clasa pregătitoare;
 • Luca Petronela Vasilica – Clasa a III-a și clasa a IV-a;
 • Maranda Alina – educatoare.

Comisii funcționale:

 • Responsabil CEAC: Maranda Demis Ioan
 • Comisia pentru relații interinstituționale și promovarea imaginii școlii: Belciug Ana Maria Briana
 • Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar: Tofan Ioan Iulian
 • Comisia pentru elaborarea și promovarea ofertei educaționale: Doroftei Costică
 • Comisia pentru redactarea revistei școlii și a altor publicații școlare: Belciug Ana Maria Briana
 • Comisia pentru monitorizarea acțiunilor de caritate și voluntariat a elevilor aflați în dificultate: Poenaru Elena Gabriela
 • Comisia pentru programe și proiecte europene: Marleneanu Cerasela Iuliana
 • Comisia pentru derularea campaniilor de educație sanitară a elevilor: Morhan Adina
 • Comisia pentru administrarea site-ului școlii: Radu Marian
 • Comisia de acordare a burselor școlare: Mancaș Ioan
 • Comisia de elaborare a schemelor orare: Doroftei Costică
 • Comisia pentru perfecționarea metodică-științifică, cercetare și dezvoltare personală a cadrelor didactice: Dochia Lenuța
 • Comisia pentru verificarea documentelor școlare, monitorizarea frecvenței și notarea ritmică a elevilor: Poenaru Cristina
 • Comisia de sprijin a bibliotecii, distribuire/recuperare manuale, selectarea manualelor alternative, actualizarea fondului de carte: Sburlea Cecilia