Istoric

Prima şcoală primară a luat fiinţă în anul 1865, la Liteni, ca urmare a politicii de înnoire şi de reformare a ţării începută de Alexandru Ioan Cuza. Localul dispunea de o singură sală de clasă, cu 21 elevi, condusă de inimosul Constantin Andronescu, om harnic şi sever.

Între anii 1895-1897 şcoala a fost condusă de învăţătorul Vasile Dănilă, iar din 1897 şi până în anul 1916, de către Ion Pintilescu, în timpul căruia se construieşte, în 1898, primul local modern de şcoală cu două săli de clasă şi locuinţă pentru director în anul 1924 (astăzi Căminul Cultural).

De la 1 septembrie 1920, în Liteni funcţionau două şcoli primare, una de băieţi şi una de fete, cu un total de 340 de elevi, cuprinşi în şapte ani de studiu.

Pentru o perioadă scurtă de timp (1918-1920) a funcţionat şcoala pregătitoare, cu menirea de a pregăti elevi pentru şcoli superioare. Un grup de intelectuali ai comunei, în frunte cu preotul C. Roşescu, profesorii C. Doroftei şi V. Popovici, au stăruit pe lângă ministrul învăţământului dr. C. Angelescu, ca în locul şcolii pregătitoare să ia fiinţă un Gimnaziu sătesc.

În anul 1920, Gimnaziul îşi începea activitatea, având ca director pe C. Roşescu, fiind încadrat cu 11 profesori şi 6 pedagogi, funcţionând până în anul 1930, timp suficient în care a pregătit promoţii bune de elevi. În locul gimnaziului, s-a înfiinţat Școala Comercială (1930-1932).

Din 1928 funcţionează grădiniţa de copii (cu 17 băieţi şi 21 de fete). Cercetând arhivele, aflăm că în anul 1931 s-a dat în folosinţă al doilea local de şcoală din Liteni, (actualul corp C, la care s-au adăugat atelierele şcolare în 1975), cu 4 săli de clasă şi locuinţă pentru director (lângă dispensar) destinat şcolii de fete, având ca director pe d-na înv. Ana Drăguşanu. Școala de băieţi avea ca director pe C. Doroftei care după ce-a condus şcoala timp de 20 de ani (1923-1943), a ajuns revizor şcolar şi apoi, director adjunct al Filarmonicii Moldova.

Apreciem calitatea şi caracterul practic al învăţământului din perioada interbelică. Pe lângă cele două şcoli primare funcţionau ateliere şcolare: de tâmplărie, rotărie şi butnărie, având 5 tejghele de lucru şi toate celelalte ustensile. Atelierul şcolii de fete era dotat cu 15 maşini de tors, 2 maşini de cusut, 4 războaie de ţesut şi 2 mese mari pentru croitorie.

După anul 1948, continuă să existe două şcoli mixte, cu doi directori.

În perioada 1958-1962 a funcţionat Școala Agricolă profesională, fiind absolvită de 117 elevi.

Din 1960, s-a generalizat învăţământul de 8 ani, existând o singură şcoală pe satul Liteni.

Începând din anul 1963, funcţionează Liceul de cultură generală, cu local nou, (corpul A) cu 8 săli de clasă şi laborator, urmare a stăruinţelor învăţătoarei Pătraşcu Teodora. Până în 1977, cât timp a funcţionat liceul, a fost frecventat de 460 de elevi din satele din comună şi localităţile din jur, în două localuri. Corpul B a fost dat în folosinţă în anul 1972, având 14 săli de clasă, un laborator de chimie şi cabinetele de istorie şi geografie.

Din 1997 s-a reînfiinţat Liceul teoretic, şcoala profesională şi de ucenici, formând împreună Grupul Școlar Liteni.

Începând cu anul şcolar 2004 – 2005, Grupul Școlar Liteni ia denumirea de „Iorgu Vârnav Liteanu”, după numele omului politic contemporan cu Alexandru Ioan Cuza, fost ministru plenipotenţiar al României la Berlin, iar din anul 2012 denumirea şcolii devine Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”.