Proiecte eTwinning

 

Proiectele internaționale eTwinning:

Proiectele internaţionale eTwinning reprezintă o componentă a programului Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Posibilităţile de a crea proiecte, de a lega parteneriate, de a-şi face prieteni în lumea europeană sunt simple, la îndemâna fiecărui profesor şi a fiecărui elev care are competenţe lingvistice şi digitale bine stăpânite, deoarece toate activităţile se derulează online. Pe scurt, proiectele eTwinning reprezintă dezvoltarea unei comunicări de calitate la nivel european sub forma unor activităţi care au la bază folosirea tehnologiilor informatice şi a limbilor străine învăţate de elevi la şcoală.

Proiectele eTwinning sunt un mijloc prin care se ating valenṭele europene ale actului educativ în şcoala românească. Prin proiecte pe teme diverse, elevii români pot colabora cu elevi din alte ṭări europene, pregătind și organizând diferite activităṭi care urmăresc să dezvolte competenṭe precum comunicarea în cel puṭin o limba străină, folosirea TIC, lucrul în echipă etc, cu atât mai mult cu cât anul acesta, platforma eTwinning pune la dispoziṭie o nouă secṭiune, aceea a întâlnirilor on-line, în cadrul căreia se pot organiza schimburi de experienṭă cu elevi din alte ţări europene.

În cadrul Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu s-au derulat în perioada 2012-2016 peste 30 de proiecte eTwinning. Cadrele didactice inițiatoare de proiecte sau partenere au abordat teme variate, având ca limbi de comunicare engleza, franceza și româna.

Fiecare proiect validat este recompensat cu un certificat eTwinning, iar proiectele inovative primesc și un Certificat de Calitate atât pentru profesorii coordonatori, cât și pentru elevii participanți la proiect.

Listă cu Certificatele obținute de școala noastră și prezentările proiectelor (.pdf):