Cercul meteo „Roza Vânturilor”

“Niciun vânt nu umflă pânzele celui care nu are un port de destinaţie”
– Michel de Montaigne

Cercul de meteorologie Roza Vânturilor este un proiect educaţíonal organizat de profesorii de geografie din cadrul Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”, respectiv: Dochia Lenuţa, coordonator de proiect, Oprea Viorica, Ciornei Dumitru, în colaborare cu directorul acestei instituţii, domnul prof. ing. Ioan Mancaş şi, începând din acest an, Dumitraş Cristina, profesor de T.I.C..

Proiectul constă într-un studiu asupra regimului termic, pluviometric, anemometric şi barometric pe parcursul anilor 2014 – 2015 din localitatea Liteni, activităţile corelate fiind desfăşurate de două grupuri de elevi din ciclul gimnazial, respectiv liceal.
Scopul proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor, pasiunii şi deprinderilor de muncă independentă pentru studiu, a interesului elevilor pentru unul din domeniile geografiei, meteorologia, corelând informaţiile dobândite pe parcursul anilor la această disciplină cu informaţii oferite de realitatea înconjurătoare precum şi cele obţinute la alte discipline (TIC).

Etapele, desfăşurate în cea mai mare parte, sunt:

  • Înregistrarea datelor elementelor climatice principale (valorile temperaturii, cantitatea de precipitaţii, direcţia şi viteza vântului, valorile presiunii aerului) zilnic, la orele 700, 1300, 1900, prelucrarea datelor pe baza tabelelor date, activitate desfăşurată de elevii din clasele VI-VIII; transmiterea datelor pe adresa de e-mail a cercului;
  • Procesarea datelor lunar prin constituirea de grafice pentru a scoate în evidenţă evoluţia elementelor climatice menţionate;
  • Interpretarea graficelor şi compararea datelor cu mediile lunare caracteristice regiunii noastre;
  • Compararea valorilor obţinute în anul precedent cu cele obţinute în anul în curs;
  • Afişarea pe site-ul şcolii a informaţiilor obţinute.