Înscrierea copiilor la Clasa Pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022, se va face conform calendarului din meniul "Examene" -> "Înscriere învăţământ primar". Înscrierea se face prin completarea cererii tip, însoţită de certificatul de naştere al copilului şi copie după buletinul părintelui care face cererea. Cererea împreună cu documentele anexate se pot transmite prin E-mail la adresa grsliteni@yahoo.com sau se pot depune fizic la secretariat.